Betimlemeler | Şarkı

En güzel duygudur der bestekâr. Atına biner bir meczup, dolaşır çöllerde uzaklardan gelen ıslık sesini…