Sonsuz Mesafe III

Ömer Sağıma soluma baktım sanki aradığımı bulacakmışım gibi. “Nasıl bilmezsin Hikmet Ağabey? Dün gece burada…