Günahsız Akan Kan

oda sessiz, oda kimsesiz, dolaşıyor aşınmış eşyaların içinde. içimde geleceğe bilenen kuşkular son yuvalar da…