Popüler Kültürün Yarattığı Modern Okur Tipi

Sanatçıların, yazdıkları metinlerin okurun bilinçaltında ne gibi bir etki yarattığını ve bu etkinin hayatına nasıl…