Ölü Bir Kuş: Ferruhzad

Fars kültürünün sanata oldukça yatkın olduğu hiç kuşkusuz bilinen bir gerçektir. Önemli rubailer, edebi şiirler,…