Kurtuluşa Serzeniş

şimdi kimsesizler ülkesinden seslenip de sana çöle dönmüş geçmişimden uzatıp kollarımı bir çift gözde muhtaçlığım…