Tutunamayanlar Romanından 5 Güzel Alıntı

Şu anda, sana güzel bir söz söyleyebilmek için, on bin kitap okumuş olmayı isterdim” dedi:…