Nedâmet – Sabahattin Ali

Hicrân yollarında ben Daha inleyecektim Bir felâket gelmeden Çabuk elimi çektim Hele artık kurtuldum Bir…