Terâne II – Ahmet Haşim

Gel ey mihr-i hayâlim, ey benim âmâc-ı hayâlimEvet, ey yâr-ı nâzânımPerestîdem, enîsem, dil-berim, ey şûh-ı…