Sevgilime – Ahmet Haşim

Ben! Senin o münevver tebessümlerine karşı:–“Seni seviyorum: bu aşk-ı mahmûmun vüs’at-i bî-pâyânını “sevmek” kelimesinin umk-ı…