Senin İçin – Ahmet Haşim

Bunlar!..Zalâm-ı leyle-i hicrin bütün o evhâmıGarîk-ı hüzn ediyorken, zemini, eşyayıKamer de peyker-i handânını edip izhârArza…