Raks Ederken – Ahmet Haşim

Tebessüm, handeler, sevdâ… Temâyül, nazreler, perrân,Enîn ü girye-i firkat… Sitemler, âhlar lerzân,Bütün bir şi’r-i aşkın…