Istakozlar Ölümsüzdür

Gerçeğin ağırlığı altında ezilenlerde gördüm en çok, Kutsal mabetlerinin huzurunda itaatle eğildiklerini. Soykırımlar ve savaşların…