Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Romanında Ferit/d

Ferit önceleri tıp fakültesinde okumuş fakat felsefeye merak saldığı için tıp fakültesini bırakıp felsefeye devam…