Söz Büyüğün | Abdülkadir Budak

Genç şair için daha da zorunludur dergi çıkarmak. Henüz ünlenmemiştir, emeğinden, birikiminden söz edilmiyor, bu…