Epimenides’in Yalancıları

            Epimenides M.Ö 6. yüzyılda yaşamış yarı efsanevi bir Yunan filozofu ve aynı zamanda şairidir.…