Şiirden Şarkılara: Sait Faik Abasıyanık’ın Bestelenmiş Tek Şiiri

Şiir sadece bir sanat değil aynı zamanda insan gerçeğini ortaya koyan eksik ve devrik cümleler…