İnce Güzellikler II – Ahmet Haşim

2 NİSVİYYET!..–Çiçeklere–Bir çiçek… belki bir firişte-i nûr…Refref-i bâl-i pür-sürûdundan;O şemîm-i şegaf-füzûdundan,Süzülür mevce mevce, aşk u…