Şiircikler: II

Göğünde mavi gözlü  Buram buram tüter bulutToprağın kara gözündeIlgıt ılgıt söner ömür Bulut ömrü yağmurlar…