Şiirden Şarkılara: Murathan Mungan’ın Bestelenmiş 10 Şiiri

Şiirler eski çağlardan beri insan ruhunu okşayan yegâne ürünlerdir. Bir de müzik bu ürünlere eşlik…