Girye-i Niyâz – Ahmet Haşim

Mâh-tâblar, gurûblar, eshâr;Jâleler, âsümânlar, ezhâr;Ebr-i rengîn-i ufk-ı fecr-i bahâr;Encümün lerze-i nigâhından;Evet, ey yâr-ı gıpta-i Nâhîd,Sanki…