Hasta İken – Ahmet Haşim

Bir gün yine bî-çâre kadın hasta uzanmışTüllerde…Uzaklıkları bir sâye-i mûhiş,Bir dul gibi örterdi dumanlarla, elemleHep…