Gözlerinin İlhamı – Ahmet Haşim

-O gülen gözlere – Pür-hande leyâlin -bütün âvâre ve berrak, – Seyyale-i eshârı nigâhından uçarken;…