Geriye Kalanlar

Dünyanın öte ucundan bir kuşun ötüşünü işittim çok sonradan onun bir ölüm çağrısı olduğunu anladım…